TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ

Với sứ mệnh giúp cho ngành kinh doanh bán lẻ xăng dầu Việt Nam hiệu quả hơn. Định hướng đến năm 2025, VIET E sẽ triển khai chuyển đổi 2000 trạm xăng thông minh với hệ sinh thái hỗ trợ.”