Thiết bị xăng dầu

Trạm xăng dầu thông minh

Mô tả

GIẢI PHÁP TRẠM XĂNG DẦU THÔNG MINH

Dành cho doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trạm xăng dầu bằng các chức năng:

• Kết hợp đồng bộ trụ bơm và thiết bị đo bồn thông minh cũng phần mềm ứng dụng quản lý cửa hàng để kiểm soát toàn diện những phát sinh tại trạm xăng dầu theo thời gian thực bao gồm tất cả các chức năng của trụ bơm thông minh và thiết bị đo bồn thông minh nối bật hơn là sự kiểm soát hàng hóa tự động từ xa ngay từ khâu nhập hàng từ xe bồn.
•Các ứng dụng thanh toán điện tử đa dạng như ví điện tử Momo, Viettel pay, VN Psy. Napas 247… Với hình thức miễn phí giao dịch được thao tác thanh toán ngay tại khu vực bán hàng và quản lý tiền điện tử ngay tại trụ bơm (khác biệt với các hình thực hiện có trên thị trường phục vụ nhu cau thanh toán không tiền mặt của người tiêu dùng hiện đại.
• Giảm nhân công bán hàng, tăng trải nghiệm khách hàng thông qua chức năng bán hàng tự phục vụ “Self-service. Với thẻ ghi nợ hoặc trả trước của doanh nghiệp xăng dầu.
• Phát hiện thất thoát hàng hóa nếu có ở tất cả các khâu do thiết bị hoặc con người để khắc phục, loại bỏ ngay lập tức.

contact me on zalo