Thiết bị xăng dầu

Trụ bơm thông minh VEM

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

TRỤ BƠM XĂNG DẦU THÔNG MINH

Dành cho DN chú trọng phát triển khâu bán hàng và quản lý bán hàng với các chức năng:

• Quản lý số liệu bán hàng thực tế và hàng tồn trên sổ sách
• Nhập liệu và thu thập số xe của khách hàng bằng bàn phím trụ bơm, dùng làm nhật ký theo dõi sản lượng, thu ngân, xuất hóa đơn cho khách hàng vãng lai.
• Quản lý nhân viên theo doanh thu bán hàng, mức độ chuyên cân bằng chức năng nhận diện nhân viên ngay tại trụ bơm.
• Cung cấp ứng dụng chăm sóc khách hàng CRM X App Mobile x Zalo cho doanh nghiệp vận tải, người tiêu dùng theo dõi tiêu thụ nhiên liệu.
• Quản lý chăm sóc khách hàng bằng ứng dụng di động cho việc theo dõi chiết khấu, tích điểm thưởng, công nợ, hạn mức công nợ, hàng gửi hay số tiền trả trước còn lại cùng với chức năng theo dõi tiêu thụ được thống kê theo từng xe..

contact me on zalo